วิธี-ราคา ค่าจัดส่ง

อัตราค่าส่งไปรษณีย์ไทยแบบต่างๆ

พัสดุในประเทศ (Domestic Parcel)

น้ำหนัก/weight                            อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)

ไม่เกิน 1,000 กรัม                                             20.00 

เกิน 1,000 กรัม เพิ่ม 1,000 กรัมละ                      15.00  

____________________________________________________________________

พัสดุลงทะเบียนในประเทศ

น้ำหนัก/weight                             อัตราค่าบริการ(บาท)/ship rate (฿)

ไม่เกิน 200 กรัม                                                 22.00

เกิน 200 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม                         28.00

เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม                        38.00

เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม                       58.00

____________________________________________________________________ 

 
EMS rate
 
น้ำหนัก/ weight                                    อัตราค่าบริการ(บาท) ship rate (Bht.)
 
ไม่เกิน 20 กรัม                                                                                32.00
 
เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม                                               37.00
 
เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม                                            42.00
 
เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม                                            52.00
 
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม                                         67.00
 
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม                                  82.00
 
เกิน 1.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม                                  97.00
 
__________________________________________________________________